Drukklaar bestand

Tijdens de workshop hebben jullie geleerd hoe je een bruikbaar druk-klaar bestand dient te maken d.m.v. een export vanuit Indesign. Bovendien hebben jullie de bestanden opgemaakt aan de hand van het Orangebook preflight-profiel, dat we jullie meegaven op de Orangebook datacard. Je vindt op de datacard ook de documenten met alle overige belangrijke instructies en informatie. Neem deze documenten daarom goed door en let daarbij op de onderstaande punten:

  • binnenwerk, schutbladen en cover dien je als losse bestanden aan te leveren;
  • zorg dat het aantal pagina's van het binnenwerk een veelvoud van 4 betreft;
  • houd rekening met een afloop van 3 mm;
  • zorg dat voor full color drukwerk alle kleuren omgezet zijn naar CMYK;
  • zorg dat de bestanden de juiste benaming hebben, zoals beschreven in onze checklist op de Datacard.

Alle overige belangrijke zaken zijn aan bod gekomen tijdens het opmaakproces en zijn waarschijnlijk na onze document-check al gecorrigeerd. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan contact op met jullie projectmanager.