Workshop

Tijdens onze (gratis) workshop InDesign & Photoshop leren we hoe je een goed document op de juiste manier opmaakt. Een goede start is erg belangrijk. Onze vormgevers laten tevens zien op welke manier je iets speciaals van een boek maakt.

Daarnaast nemen we alle technische specificaties en instellingen met jullie door, welke nodig zijn om aan het einde van het traject een correct drukklaar document aan te kunnen leveren. Je krijgt alle documenten digitaal als naslagwerk mee naar huis op de Orangebook Datacard.

Na afloop van de workshop kunnen jullie in een aparte ruimte rustig alle door ons gemaakte boeken van de afgelopen jaren inzien om inspiratie op te doen.